Hulpgroep BORDERLINE Slachtoffers

 

ERVARINGSDESKUNDIGEN

Wie zijn wij...                                                                                                     

”Wij” zijn een groep van mensen die direct en van nabij slachtoffer zijn geworden van mensen met de Borderline (of aanverwante) persoonlijkheidsstoornis.

Tot vaak het onmogelijke aan toe hebben wij, omdat we zoveel van onze/ons partner/familielid hielden, geprobeerd hen bij te staan en hen te helpen. Sommigen hebben hierdoor zelf gezondheidsproblemen opgelopen. Anderen zijn emotioneel diep gekwetst en gebroken terwijl sommigen daarnaast ook nog financieel kapot gemaakt zijn door hun partner en in de schuldsanering zijn geëindigd. We hebben bijna allemaal te maken gehad met politie/justitie, hulpverleners, GGZ, Jeugdzorg, enz. 

Wij hebben moeten constateren dat we in een maatschappij leven waarin nog veel te weinig aandacht bestaat voor en kennis over de gevolgen voor omstanders in hun relatie met een Borderline patiënt. Er is wel aandacht voor de patiënten maar niet voor de omstanders. Ook blijkt vaak dat hulpverleners niet in staat zijn om door de “façade” van de Borderline patiënt heen te prikken en meestal ook nog geloven wat uit de mond van deze patiënten komt. Dit schept alleen maar extra problemen: de Borderline patiënt is een meester(es) in het manipulatieve toneelspel en kan ongelooflijk goed liegen. Bij “ons” heeft uiteindelijk (vaak na een lange strijd) de drang om zelf te overleven het “gewonnen” en zijn knopen doorgehakt, relaties verbroken en is langzaam maar zeker de weg naar de eigen genezing en heling ingeslagen. Met recht kunnen wij ervaringsdeskundigen genoemd worden want WIJ HEBBEN ALLES MEEGEMAAKT op dit gebied. Dat er actie nodig is richting hulpverleners en politiek Den Haag mag ook wel blijken uit de informatie die u kunt lezen op onderstaande link: 

 https://universonline.nl/2013/12/12/opinie-stel-diefstal-binnen-huwelijk-strafbaar

In onze Hulpgroep zitten dan ook uitsluitend ervaringsdeskundigen. Zij die zelf, aan den lijve, hebben ondervonden hoe moeilijk het samenleven met een Borderline patiënt is, wat emotionele chantage betekent, vernedering en gekwetstheid, de valse hoop omdat het ene moment 'hemels' lijkt om even later weer keihard in de 'hel' te eindigen. Altijd weer die eeuwige leugens, nachten van alleen maar huilen in wanhoop, voelen hoe je geestelijk en lichamelijk langzaam kapot gaat, enz. enz.  Binnen een gezonde relatie is vertrouwen een wezenlijk onderdeel van een relatie. Maar hoe moet je accepteren dat er bij een Borderline patiënt geen sprake van vertrouwen kan zijn…

Onze ervaringsdeskundigen hebben “deze zware strijd” achter zich liggen en zitten nog in een herstelproces of hebben dit al doorlopen. Winnaars zijn er nooit maar langzaam maar zeker kunnen Borderline slachtoffers de weg naar geluk, vertrouwen en liefde opnieuw ontdekken. Veelal zal dit betekenen dat men afscheid van relaties moet nemen en een nieuwe start moet maken, hoe pijnlijk vaak ook. Anderen leren we om scherpe grenzen te stellen, vaste afspraken te maken en vooral het geloof in jezelf niet te verliezen.... 

Een ervaringsdeskundige die zelf een hersteltraject heeft doorlopen kan een hoopgevend voorbeeld zijn voor andere slachtoffers zodat sneller resultaat geboekt kan worden in het hersteltraject van het slachtoffer.

Slachtoffer ja.... omdat je, buiten je wil om en meestal gedreven door een relatie, liefde, medelijden, plichtsgevoel of medemenselijkheid, schokkende en mens-onterende gebeurtenissen hebt moeten ondergaan en hebt moeten meemaken die ver buiten de normaal gebruikelijke menselijke ervaringen en omgangsvormen liggen en waarop je lichaam en geest heeft gereageerd met een zeer intens gevoel van machteloosheid, diepe wanhoop, immens verdriet, enorme gekwetstheid, onrecht, gezondheidsproblemen, talloze slapeloze nachten, emotionele gebrokenheid, angst enz. enz......  

Bijna altijd horen wij van mensen dat ze "blij zijn om eindelijk iemand te spreken die het echt begrijpt omdat je pas echt kunt doorgronden wat slachtoffers hebben meegemaakt wanneer je het zelf hebt meegemaakt." 

NEEM GERUST CONTACT OP VIA DE MAIL....